Therapeuten

In Beweging is een samenwerkingsverband van de praktijken van Annemarie Agterberg en Gerie van de Vlekkert beiden Oefentherapeut Mensendieck.

Annemarie Agterberg

Annemarie Agterberg

Oefentherapeut l Slaapoefentherapeut

Sinds 2013 werk ik met veel plezier als oefentherapeut Mensendieck. Het begeleiden van zoveel diverse mensen en klachten geeft mij veel energie. Naast algemeen oefentherapeut Mensendieck heb ik me de afgelopen jaren verdiept in slaapoefentherapie en chronische pijnklachten.

Mijn intentie is om telkens weer samen met de patiënt een traject in te gaan waarbij het verbeteren van balans voorop staat. Meestal begint dit met inzicht in het huidige patroon, waarna we samen werken aan (gedrags)verandering. Het doel is altijd dat de patiënt zelf gaat ervaren en ontdekken wat gunstig is ten aanzien van zijn/ haar klachten.

Het is iedere keer weer een geweldige ervaring om mensen te laten zien, voelen en/ of ervaren hoe, vaak met kleine aanpassingen, de kwaliteit van het leven kan worden vergroot.

email: a.agterberg@inbewegingapeldoorn.nl

Gerie van de Vlekkert

Gerie van de Vlekkert

Sinds 1982 ben ik werkzaam als oefentherapeut Mensendieck. Naast algemeen oefentherapeut heb ik mij de laatste 12 jaar vooral toegelegd op de behandeling van adem- en spannings gerelateerde klachten (hyperventilatie, angst en paniek, onbegrepen ademklachten, overspannen/burnout) en chronische pijnklachten.

Het is voor mij altijd een uitdaging om iemand handvatten te geven waar hij of zij zelf mee verder kan. Om dat te bereiken heb ik mij extra geschoold in o.a. Ademtherapie volgens van Dixhoorn, mindfulness, astma en COPD, biofeedback en heb ik mij in dec 2017 gespecialiseerd als psychosomatisch oefentherapeut. Ik ben aangesloten bij het SOLK net (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten) en het netwerk Chronische Pijn Oefentherapie.

Meer informatie over Adem- en Ontspanningstherapie en Chronische Pijn vindt u bij Aandachtsgebieden.

email: g.vandevlekkert@inbewegingapeldoorn.nl

Share This