In Beweging naar Balans gaat voorlopig over op videoconsulten

Na onderling overleg hebben we besloten onze praktijk tijdelijk te sluiten voor fysieke behandelingen.
Gezien de adviezen vanuit het RIVM, onze beroepsvereniging en onze verantwoordelijkheid voor uw en onze gezondheid, achten wij het voorlopig niet verantwoord op de gebruikelijke manier verder te behandelen.

Wel werken wij door via videoconsult en/ of telefonische zitting en zijn we graag uw adviseur bij klachten*. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u via de normale kanalen contact met ons opnemen. De NZa verruimt de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand, waardoor videoconsulten worden vergoed zoals een normale face-to-face zitting.

Zie hiervoor onze vergoedingen pagina.

We hopen op uw begrip voor de ontstane situatie en zullen de volledige praktijkvoering weer oppakken zodra dat weer mogelijk en verantwoord is. Voor nu: pas goed uzelf en elkaar.

*Onder andere slaapproblemen, chronische pijnklachten, houdingsadviezen bij thuiswerken en spanningsklachten zijn zeer geschikt voor videobegeleiding.

Telefoon nummer

055 542 93 98

Handelregister-nummer

08174606

Hoe wij omgaan met persoonsgegevens leest u in onze Privacyverklaring.

Oefentherapiepraktijk In Beweging naar balans GC De Heeze

De Heeze

Oefentherapiepraktijk In Beweging naar balans Dok Zuid

Oefentherapiepraktijk In Beweging naar balans Dok Zuid
Share This