Bij fibromyalgie staan klachten als pijn, stijfheid, vermoeidheid op de voorgrond. De diagnose wordt gesteld als er geen andere oorzaak is gevonden voor de symptomen:  dus geen weefselschade of afwijkingen in het bloed worden aangetoond. Officieel is er sprake van fibromyalgie als de pijnklachten langer dan 3 maanden aanwezig zijn, meerdere delen van het lichaam betreffen en al dan niet gepaard gaan met vermoeidheid, niet uitgerust ontwaken of concentratieklachten.  Ook kunnen er klachten zijn van bijvoorbeeld het maagdarmstelsel, stemming of hoofdpijn. Fibromyalgie is dus meer dan het hebben van pijn.

Helaas is nog niet met zekerheid duidelijk wat een rol speelt bij het ontstaan van fibromyalgie. Meestal is er niet één factor maar is er sprake van meerdere factoren die elkaar beïnvloeden. Omgevingsfactoren ( rolpatronen binnen gezinnen, trauma’s) , de rol van het immuunsysteem (bij chronische stress, overgewicht, depressie en overtraining),  hormoonregulatie (serotonine en cortisol) en genetische factoren kunnen allen een rol spelen.

Risicofactoren zijn:  vrouw zijn, leeftijd (20-50 jaar wordt diagnose meestal gesteld) , het voorkomen van fibromyalgie in de familie, slaapproblemen (waarbij niet duidelijk is of fibromyalgie oorzaak of gevolg is), andere reumatische aandoeningen,  persoonskenmerken (fibromyalgie komt vaker voor bij psychologische kwetsbaarheid maar ook bij PTSS),  obesitas, tijdens de menopauze, bij lichamelijke inactiviteit en bij emotionele stress, ziekte of trauma’s.

De therapeuten van In beweging naar Balans zijn aangesloten bij het Landelijk Netwerk Chronische pijn.  Iedere fibromyalgie patiënt is anders en ervaart verschillende beperkingen, klachten en symptomen.  In de eerste afspraken zetten wij met u op een rij wat bij u het meest een rol speelt. Afhankelijk daarvan kunnen wij u elementen aanbieden uit behandelonderdelen als Leren om gaan met pijn, Herstellen van balans en Verbeteren van lichaamsbewustwording. Ook kunnen we onze expertise op het gebied van slapen en psychosomatische aandoeningen in zetten.  Daarnaast bespreken we adviezen op het gebied van bewegen, zodat bewegen weer positief voor u wordt.

Al met al bieden we een programma op maat wat een gunstig effect op uw kwaliteit van leven heeft, passend bij uw verhaal en bij hetgeen u wilt nastreven!

Bron

De nieuwe diagnostische criteria voor fibromyalgie  Nedl tijdschrijft voor reumatologie 2010/4

Nieuwsbrief Netwerk Chronische Pijn  2017/8

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Share This